EN / NL

Privacy policy

Webynite, gevestigd aan Hamsterkoog 3A, 1822 CD in Alkmaar

Webynite hecht grote waarde aan de privacy van haar website- en softwaregebruikers en hanteert daarom een strikt privacybeleid. Jouw persoonlijke informatie wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld door Webynite. We verzamelen alleen gegevens op vrijwillige basis, bijvoorbeeld via telefoon of aanvraagformulieren. Wees gerust dat alle gegevens die we verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

De informatie die Webynite kan verzamelen omvat persoonlijke gegevens, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals bedrijfsinformatie die je vrijwillig verstrekt via de website, telefoon of andere middelen. Daarnaast kunnen ook technische gegevens, zoals weblogs of cookies, worden verzameld. Deze informatie stelt Webynite in staat inzicht te krijgen in jouw gebruik van de website, inclusief de datum en tijd van je bezoek, de pagina’s die je hebt bezocht en de duur van je bezoek.

Waarvoor kan Webynite jouw verzamelde gegevens gebruiken?

Wanneer je gebruikmaakt van de website van Webynite of informatie verstrekt aan Webynite via de telefoon of andere kanalen, kan het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelen, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals andere details die je vrijwillig verstrekt. Technische informatie, zoals weblogs of cookies, kan ook worden verzameld om inzicht te krijgen in jouw gebruik van de website, inclusief de pagina’s die je bezoekt, de tijd die je op elke pagina doorbrengt en de datum en tijd van je bezoek.

Webynite gebruikt deze gegevens om jouw gebruikerservaring te verbeteren, haar diensten te verbeteren en te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld, het bedrijf kan jouw gegevens gebruiken om je toegang te geven tot de website en de bijbehorende functies, te reageren op jouw vragen en verzoeken, en jouw gebruikerservaring te personaliseren door inhoud te tonen die is afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Daarnaast analyseert Webynite jouw gebruik van de website en de bijbehorende functies om haar diensten te verbeteren op basis van jouw feedback en gebruikerspatronen.

Het is belangrijk om te weten dat Webynite jouw gegevens niet deelt met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw informatie te waarborgen.

Door jouw informatie aan Webynite te verstrekken, ga je akkoord met het privacybeleid van het bedrijf en het gebruik

Onze toewijding aan jouw gegevensrechten bij Webynite

Bij Webynite hechten we veel waarde aan jouw privacy en zijn we toegewijd om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. Als individu heb je het recht om toegang te krijgen tot, correctie te verzoeken of jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen die Webynite bewaart.

Toegang: Je kunt op elk moment een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Webynite over jou bewaart. We zullen je een kopie van je persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Correctie: Indien je van mening bent dat een van de persoonlijke gegevens die Webynite over jou bewaart onjuist of onvolledig is, kun je verzoeken om correctie. We zullen eventuele fouten in je persoonlijke gegevens direct corrigeren en je op de hoogte stellen van de correctie.

Verwijdering: In bepaalde omstandigheden kun je verzoeken om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer je jouw toestemming intrekt. We zullen redelijke stappen ondernemen om jouw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

Om je rechten op toegang, correctie of verwijdering van je persoonlijke gegevens uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contact pagina. We kunnen je vragen om je identiteit te verifiëren voordat we kunnen reageren op je verzoek.

Het is belangrijk om te vermelden dat er beperkingen kunnen zijn op je rechten op toegang, correctie of verwijdering van je persoonlijke gegevens onder toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen je informeren als we niet kunnen voldoen aan je verzoek en je de redenen voor onze beslissing verstrekken.

Webynite neemt de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.